Manifest · Blog · Contact

the MapRoom

Welcome to the systemic point of view

Systems-thinking consultancy for organizations


Actie = reactie

Vanuit dit principe kunnen we stellen dat in deze tijd van globalisering en toegenomen complexiteit, het ingewikkelder geworden is om goed te herkennen waar precies de reactie op onze actie plaatsheeft.
En door miskenning hiervan mist veel beleid doel, of werkt het averechts op systeemnivo en dus uiteindelijk op uw eigen organisatie.

Alles is thermo-dynamica: ook uw organisatie en uw domein gehoorzamen gewoon aan deze wetten van actie en reactie.
Wij zijn er echter van overtuigd dat de toegenomen complexiteit in de speelvelden van belangen (in uw sector) deze dynamiek veel subtieler heeft gemaakt, en daardoor moeilijker te herkennen.
Dit kan leiden tot ongezonde aspecten in systemen, en dit zien wij terug in praktisch zowel alle sectoren/bedrijfstakken en onze sociale domeinen, en op elke schaal.

Wij kunnen u helpen deze subtiele onderstromen te doorzien, en u daarop aan te passen.
Sterker nog: in onze visie levert deze nieuwe subtiliteit zelfs nieuwe kansen op voor uw organisatie qua concurrentie-positie, dan wel qua efficiency van uw beleid.


Onze diensten

The MapRoom levert consultancy vanuit systeemperspectief, als antwoord op systeemvraagstukken.
The MapRoom kan systeemperspectief toevoegen aan uw visie, missie en strategie.
The MapRoom diagnostiseert uw organisatie of uw domein, op aspecten die tegen de stroom ingaan, en adviseert omtrent uitlijning van stromingen.

Wij prikken daartoe in op het zogenaamde entropische abstractie-nivo van uw organisatie of speelveld, middels een technische domein-analyse, en vertalen dit (nogal theoretische verhaal) praktisch toepasbaar terug naar uw domein.

Nieuwsgierig geworden?
Neem vrijblijvend op met The MapRoom voor een kop koffie en een creatief gesprek op hoog nivo: systeemnivo.


info@theMapRoom.org · 06-11640307 · Nieuwe Boteringestraat 28, Groningen

© the MapRoom 2016