Home · Downloads · Over ons · Contact · Nieuwsbrief
Platform en consultancy voor
systeem-denken over sociale domeinen
Context

In het huidige tijdperk van schaalvergroting en globalisering kunnen we zeggen dat onze wereld er flink complexer op is geworden.
Niet alleen de schaal van bedrijven, markten en burocratieen wordt groter, maar ook de onderlinge verbondenheid, en de diepte van die verbindingen.
Dit levert ook nieuwe problemen op: banken die te groot zijn om te falen, burocratieen die immuun lijken te worden voor beleidswijzigingen, of schaalvergroting als enige overblijvende concurrentie-instrument (bijvoorbeeld in de bio-industrie).

Dit zijn problemen die we kunnen typeren als systeem-problemen. De financiele crisis van 2008 bijvoorbeeld is typisch een systeem-crisis.
Om dit soort problemen het hoofd te bieden is het nodig om naar het hele systeem te kijken. Dit systeemdenken is eigenlijk diagnostisch gereedschap voor onze sociale (systeem-)vraagstukken.
Dat vergt niet alleen een multi-disciplinaire benadering, maar ook gevoel voor hoe systemen zich gedragen.

Wij zien dit zelf het liefst als het ontwikkelen van een sensitiveit voor systeem-jeuk.
Technische domein-analyse

TDA is onze consultancy-dienst die vanuit systeem-perspectief kijkt naar de dynamiek binnen en buiten uw organisatie.
Toegepast op uw domein gaat het hierbij om het herkennen van beleids-onderdelen die tegen de stroom in bewegen, waardoor verschillende problemen kunnen ontstaan, bijvoorbeeld:
- er kan geld of productiviteit weglekken uit het systeem
- er kan ergens verstopping van productiviteit gaan zitten
- er kan zogenaamd implosie-gevaar ontstaan

De oorzaken hiervan kunnen zowel binnen als buiten uw organisatie liggen.
De moeilijkheid van dit soort diagnostiek is dat de verdachte dynamieken vaak in een complexe onderstroom zitten, waardoor ze moeilijk te herkennen zijn.
Daarom maken wij ook vaak computer-animaties hiervan, om te illustreren wat er precies gebeurt.

Als het beleid wordt aangepast naar aanleiding van de uitkomsten, dan ligt het voor de hand om te monitoren of de beleidswijzigingen resulteren in een reductie van de tegen-de-stroom-in dynamieken. Voor deze monitoring gebruiken wij een kwantitatief model, waarmee periodiek een status-analyse gedaan kan worden.

Of het nu om de zorg-transitie gaat, de invoering van het basis-inkomen of Bitcoin, en los van de schaal van het domein of de onderhevigheid van uw organisatie aan de politiek, een beter gevoel voor uw domein levert altijd winst op.